top of page

Koľko vlastne dostanem za prácu počas víkendu/sviatku?

Či už pracujeme na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu, zo zákona máme nárok na niektoré mzdové príplatky, a to konkrétne za prácu v prostredí alebo čase, ktoré sa líši od bežnej zvyklosti. Výška príplatkov sa viaže na minimálnu mzdu alebo sa počíta percentuálne, a tak sa môže z roka na rok meniť. Poďme sa pozrieť na to, aké príplatky vieme dostať v roku 2024.

 

Dozviete sa:

  • Aké sú príplatky za prácu nadčas

  • Aké sú príplatky za prácu v noci a cez víkend

  • Aké sú príplatky za prácu počas štátneho sviatku

  • Aké sú príplatky za prácu v sťažených pracovných podmienkach
 

Príplatky za prácu nadčas

Za prácu nadčas sa považuje pracovná činnosť vykonávaná navyše k bežnému stanovenému pracovnému času (tj. väčšinou práca nad 8 hodín denne). Toto sa však týka len zamestnancov, ktoré majú vopred rozvrhnutý pracovný čas, keďže bez toho by sa práca nadčas nedala identifikovať. Navyše, musí sa jednať o prácu, ktorá je vykonávaná na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom.

Ak spĺňame vyššie uvedené podmienky, tak máme nárok na mzdový príplatok najmenej vo výške 25 % svojho priemerného zárobku. Tento príplatok vieme po dohode so zamestnávateľom vymeniť za náhradné voľno, pričom za hodinu práce nadčas takto získame hodinu náhradného voľna.

 

Príplatky za prácu v noci

V prípade práce v noci, máme nárok na príplatok 40 % hodinovej mzdy, pričom v roku 2024 je táto suma najmenej 1,724 EUR/ hodina (počítané na základe minimálnej mzdy). V prípade, že ako zamestnanec vykonávame rizikovú prácu, tak sa tento príplatok zvyšuje na 50 % hodinovej mzdy (V  2024 minimálne 2,155 EUR/hodina).

Samozrejme, existujú zamestnania, pri ktorých, vzhľadom na povahu práce, je nutné nočnú prácu vykonávať pravidelne. V tomto prípade môže zamestnávateľ v pracovnej zmluve dohodnúť znížený mzdový príplatok – najmenej 35 % hodinovej mzdy (V 2024 minimálne 1,5085 EUR / hodina).

 

Príplatky za prácu cez víkend

Pri práci v sobotu máme nárok na príplatok vo výške 50 % hodinovej mzdy (V 2024 minimálne 2,155 EUR / hodina) a v nedeľu je výška tohto príplatku až 100 % (V 2024 minimálne 4,310 EUR / hodina).

Podobne ako pri práci v noci, aj v prípade pravidelnej práce cez víkend sa vie zamestnávateľ zmluvne dohodnúť na znížených príplatkoch. V tomto prípade by sa jednalo o príplatok 45 % (V 2024 minimálne 1,9395 EUR / hodina) v sobotu a príplatok 90 % (V 2024 minimálne 3,879 EUR / hodina) v nedeľu.

 

Príplatky za prácu počas štátneho sviatku

Ak zamestnanec pracuje počas štátneho sviatku, má nárok na príplatok 100 % hodinovej mzdy (V 2024 minimálne 4,310 EUR / hodina). Na mzdový príplatok má zamestnanec nárok aj za prácu vykonávanú vo sviatok, ktorý pripadne na deň nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni.

V prípade, že štátny sviatok je počas víkendu, tak sa nám mzdové príplatky kumulujú. Napríklad v sobotu by sme potenciálne dostali 150 % a v nedeľu až 200 %.

 

Príplatky za prácu v sťažených pracovných podmienkach

Za sťažené pracovné podmienky sa zákonom považuje prostredie, v ktorom pôsobia chemické, karcinogénne a mutagénne alebo biologické faktory, je zvýšený prach alebo sú intenzívnejšie fyzikálne faktory. Zamestnanec, ktorý pracuje v týchto podmienkach je povinný používať osobné ochranné prostriedky a zároveň má popri dosiahnutej mzde nárok na príplatky vo výške minimálne 20 % hodinovej mzdy (V 2024 minimálne 0,862 EUR / hodina).

33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page