top of page

Home Office – Ako na to z pohľadu zamestnávateľa?

Updated: Aug 22, 2023

Od časov COVIDu sa home office stal bežnou praxou a neoddeliteľnou súčasťou pracovného života mnohých zamestnancov. Veľa uchádzačov už takúto možnosť pri výbere zamestnania vyhľadáva a niektorí sú zvyknutí pracovať úplne remote.


Pre zamestnávateľov home office predstavuje nové výzvy, ale aj príležitosti. Ako sa vysporiadať s takouto formou práce? Ako udržať workflow a nestratiť dohľad nad zamestnancami? Poďme sa pozrieť na niektoré dôležité aspekty.


Dozviete sa:

  • Čo znamená home office?

  • Ako na tímové úlohy a spoluprácu medzi zamestnancami

  • Ako zistím, či zamestnanec naozaj doma pracoval?

  • Dôležitosť udržiavania vzťahov medzi zamestnancami

  • Ergonómia a pracovné podmienky

  • Flexibilita a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom
Čo znamená home office?


S pojmom home office sa v dnešnej dobe už stretla väčšina z nás, avšak určite nám nezaškodí si pojem zadefinovať presnejšie. Home office alebo práca z domu či domácka práca je špecifický druh vykonávania práce, kedy zamestnanci nie sú viazaní na pracovisko zamestnávateľa, ale môžu prácu vykonávať z iného pre nich vhodného prostredia. Najčastejšie sa jedná o miesto bydliska, ale môže to byť hocijaké miesto, v rámci ktorého má zamestnanec dostupné potrebné prostriedky na vykonávanie práce.


Je dôležité podotknúť, že nie každý druh zamestnania je možné vykonávať formou home office. Ak je väčšia časť práce vykonávaná na počítači a nepotrebuje fyzickú prítomnosť iných osôb alebo technológií, ktoré nie sú bežne dostupné, tak sa vo väčšine prípadov dá preniesť do formy remote.


Ako na tímové úlohy a spoluprácu medzi zamestnancami


Jednou z kľúčových oblastí, každého pracovného workflow sú tímové úlohy a spolupráca medzi zamestnancami. Toto môže pre zamestnávateľa predstavovať výzvu, keďže musí zabezpečiť nielen prostredie pre plynulú komunikáciu medzi pracovníkmi v online prostredí, ale aj medzi zamestnancami, ktorí svoju prácu vykonávajú on-site. To znamená, že virtuálne pracovné nástroje, ako sú video hovory a spoločné platformy na zdieľanie dokumentov, musia byť jednotné a musia byť súčasťou workflow všetkých zamestnancov na viac menej rovnakej úrovni.


Príklady nástrojov:


· Možnosť komunikácie (hovor, video hovor, chat) – Microsoft Teams, Zoom, Google meet, Slack, Whatsapp...


· Možnosť spolupráce (Zdieľanie súborov, možnosť súčasnej práce viacerých osôb na jednom súbore, remote prístup k ovládaniu potrebných technológií) – SharePoint, OneDrive, Google Drive...


· Nástroje na brainstorming a feedback – Miro, OneNote, Google Forms, Microsoft Forms...Ako zistím, či zamestnanec naozaj doma pracoval?


Transparentnosť a dôvera sú kľúčové pri sledovaní práce zamestnancov pri home office. Zamestnávateľ by mal stanoviť jasné ciele, termíny a očakávania, aby bolo možné spravodlivo zhodnotiť ich výkonnosť. Zároveň existuje množstvo nástrojov a softvérových aplikácií, ktoré umožňujú sledovať prácu, ako napríklad časové záznamy, projektové manažérske nástroje a aplikácie na správu úloh. Dôležité je však nesústrediť sa iba na sledovanie času, ale aj na dosiahnuté výsledky.


Príklady synchronizačných prístupov:


· Daily/Weekly standup – Celý tím a jednotlivé zamestnanci majú, v rámci videohovoru alebo osobného stretnutia, možnosť zdieľať, čo dokázali, svoje plány na ďalšie dni a svoje dlhodobé ciele.


· Aplikácie na zaznamenávanie aktivity/ času – Jira, Asana, Trello, Hive..Dôležitosť udržiavania vzťahov medzi zamestnancami


Udržiavanie zamestnaneckých vzťahov je podstatné aj pri práci na diaľku. Zamestnávateľ by mal vytvárať príležitosti na virtuálne stretnutia, tímové aktivity a sociálne interakcie, ktoré pomáhajú budovať tímovú kultúru a posilňovať vzájomné vzťahy. Poskytnutie podpory a nadviazanie komunikácie s jednotlivými zamestnancami môže pomôcť identifikovať ich potreby a obavy a prispôsobiť pracovné podmienky ich individuálnym situáciám.


Aj pri tímoch pracujúcich výhradne remote je vhodné raz za čas usporadúvať in-person stretnutia. Ľudia, ktorí sa poznajú o niečo lepšie budú k sebe otvorenejší aj v pracovnom prostredí a budú mať menší problém vyjadriť svoj názor k problému alebo prísť s novým nápadom.


Ergonómia a pracovné podmienky


Zdravie a pohoda zamestnancov na home office sú rovnako dôležité ako v kancelárii. Zamestnávateľ by mal zabezpečiť, aby zamestnanci mali prístup k ergonomickým pracovným prostriedkom a prostrediu, ktoré minimalizuje riziko zdravotných problémov spojených s dlhodobým sedením alebo nevhodnými pracovnými postojmi. Pravidla sú podľa zákona prísnejšie v prípade stálej práci z domu. Pri dočasnej práci formou home office z dohodnutého miesta zamestnávateľ nie je zodpovedný za rozvrhnutie a stav pracoviska zamestnanca, teda nie je povinný zabezpečiť splnenie napríklad ergonomických požiadaviek na pracovisko.


V obidvoch prípadoch však zamestnávateľ má v oblasti BOZP rovnaké povinnosti. Musí zabezpečiť, aby boli zamestnanci oboznámení s pravidlami o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a splniť všetky súvisiace s tým náležitosti.


Flexibilita a rovnováha medzi pracovným a súkromným životom


Jednou z hlavných výhod home office je flexibilita, ktorú zamestnávateľ môže zamestnancom poskytnúť. Dôležité je však nestrácať z dohľadu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Zamestnávateľ by mal podporovať zamestnancov v nastavení jasných hraníc a nepožadovať prácu mimo stanovených pracovných hodín.

14 views0 comments

Comments


bottom of page