top of page

Čo láka uchádzačov pri výbere zamestnania?

Vo svete rýchlo sa meniaceho trhu práce a konkurenčného prostredia je lákanie talentovaných uchádzačov do firiem často zložitou výzvou. V dnešnom článku sa zameriame na kľúčové faktory, ktoré uchádzačov najviac zaujímajú pri výbere zamestnania, čo robí firmu "trendy" a ako sa efektívne dostať do povedomia uchádzačov.

Čo robí firmu "trendy"


V dnešnej dobe už nie je výber zamestnania len o výške platu alebo pracovných benefitoch. Čo naozaj robí firmu "trendy", je jej kultúra, hodnoty a postoj k zamestnancom a ich rozvoju.


Jedným z hlavných faktorov je transparentnosť. Uchádzači si cenia firmy, ktoré jasne komunikujú svoje ciele, hodnoty a očakávania. Ďalej, silný dôraz na diverzitu a inkluzivitu je kľúčovým faktorom, ktorý môže firmu odlíšiť od ostatných. Uchádzači dnes očakávajú, že firma bude rešpektovať a podporovať rôznorodosť na pracovisku.


Taktiež je dôležité investovať do rozvoja zamestnancov. Firmy, ktoré ponúkajú príležitosti na profesionálny rast a vzdelávanie, sú často považované za atraktívnejšie. Uchádzači sa môžu báť, že nezapadnú a nie sú si istí, ako sa doučiť technológie, ktoré sú špecifické pre firmu. Oveľa lákavejšou im potom príde spoločnosť, ktorá ponúka vlastné kurzy, prístup ku vzdelávacej platforme, ako napríklad Skillmea, alebo workshopy.Čo uchádzača zaujíma najviac?


Hoci sa to môže líšiť v závislosti od uchádzača a jeho konkrétnej situácie, niektoré faktory sa často objavujú vo vrcholných kritériách. Medzi nich patria:


Spravodlivá a konkurencieschopná odmena - Hoci peniaze nie sú všetko, sú dôležitým faktorom pri rozhodovaní o novej pracovnej pozícii. Nikto nebude chcieť pracovať pre firmu, ktorá ponúka oveľa nižší plat, ako jej konkurencia a zároveň neponúka nič navyše, čo by ju mohlo nejako vyzdvihnúť. Pri výbere zamestnania sa zamestnanci pozerajú na to, čo ponúkajú firmy s podobným zameraním a porovnávajú si ich navzájom.

Flexibilita - Odkedy pandémia COVID-19 zmenila pracovné prostredie pre mnohé firmy, očakávania zamestnancov sa tiež zmenili. Dnes uchádzači očakávajú, že budú mať možnosť pracovať flexibilne, a to buď časovo, alebo z hľadiska miesta práce.


Kultúra a hodnoty spoločnosti - Kultúra a hodnoty spoločnosti sú kľúčové pre uchádzačov, ktorí hľadajú dlhodobé zamestnanie. Čoraz viac sa zaujímajú o to, či sa hodnoty firmy zhodujú s ich vlastnými. Pozerajú sa aj na prostredie, v ktorom by pracovali, kolektív, ktorý by ich obklopoval, spôsob rozdelenia tímov pri práci a na čo sa firma zameriava najviac.


Ako sa dostať do povedomia uchádzačom


Aby sa firma dostala do povedomia uchádzačov, mala by využívať rôzne kanály. Môžu zahŕňať sociálne médiá, profesionálne siete ako LinkedIn, účasť na kariérnych veľtrhoch alebo spoluprácu so vzdelávacími inštitúciami.


Vždy je dôležité komunikovať jasný a konzistentný obraz značky a zdieľať príbehy, ktoré zvýrazňujú kultúru a hodnoty spoločnosti. Je toto kľúčové pre budovanie dôvery a zaujatia potenciálnych uchádzačov.


Netreba šetriť ani na budovaní ucelenej vizuálnej a digitálnej identity spoločnosti. Množstvo uchádzačov vie firma nalákať na pekne spracovaný web, kvalitne spracované reklamy a príjemné prostredie na pracovisku. Keď človek vidí pred sebou firmu, ktorá pôsobí fresh, ucelene a lákavo, určite bude mať väčšiu chuť jej poslať svoj životopis.


Zamestnávatelia by mali byť proaktívni a inovatívni pri vytváraní pracovného prostredia a ponuky, ktorá bude lákať uchádzačov. Sústredenie sa na trendy firmy, pochopenie toho, čo uchádzača zaujíma, a efektívne oslovovanie uchádzačov, môže významne pomôcť pri náboru talentov a budovaní silného tímu.

Ak na to náhodou firma nemá vlastné kapacity, vždy môže využiť externé zdroje, ako sú napríklad služby marketingových agentúr alebo, pri nábore zamestnancov, služby personálnej agentúry.

2 views0 comments

Comments


bottom of page