top of page

Prečo sa v roku 2024 v prvom rade zamerať na skills?

Zatiaľ čo vzdelanie a roky skúsenosti sú dôležité, v dnešnej dobe sa zamestnávatelia a recruiteri pri výbere vhodného kandidáta na pracovnú pozíciu v prvom rade pozerajú na schopnosti a zručnosti. V tomto článku si vysvetlíme, prečo to tak je, a pozrieme sa na 3. skills, ktoré sú kľúčovými pre väčšinu povolaní v roku 2024 a budú určite dobre vyzerať na tvojom životopise.
Skills-based hiring (zamestnávanie na základe zručností) je novodobý trend v náborovom procese, ktorý vznikol v dôsledku rozšírenia generatívnych AI technológií. Samozrejme, pre obory ako lekárstvo alebo učiteľstvo je akademické vzdelanie stále rovnako dôležité, ale napríklad jednoduchšie alebo repetetívne práce sa už dajú pomerne ľahko nahradiť umelou inteligenciou (AI) a ak jedinec svojimi zručnosťami nejako obzvlášť nevyniká, tak jeho vysokoškolský titul nebude hrať veľkú rolu.

 

Je logické, že vzostup generatívnej AI tlačí organizácie k prehodnoteniu ich stratégie náboru zamestnancov. Napríklad schopnosť AI prejsť od údajov k poznatkom, a dokonca od poznatkov k činom, vážne oslabuje hodnotu ľudských znalostí a skúseností. Pokiaľ nás naša odbornosť nezaradí medzi 1 % populácie, pravdepodobne nás pre našu odbornosť nezamestnajú. Aj po zohľadnení chýb a nepresností je hlavný prúd umelej inteligencie vrátane veľkých jazykových modelov a generatívnych platforiem umelej inteligencie, ako sú ChatGPT a Perplexity, intelektuálnym ekvivalentom odvetvia fast-foodu. Poskytne rýchlu, lacnú a často chutnú odpoveď na akúkoľvek otázku, ale nebude taká zdravá ani výživná ako by sme čakali od odborného zamestnanca.

 

Trend AI teda zvyšuje nátlak na ľudský výkon a talent a vyžaduje, aby sme vyšli z komfortnej zóny v prospech nových skills. Všetci musíme presvedčiť ostatných, že to, čo vieme o určitej téme, je užitočnejšie ako to, čo môžu získať prostredníctvom gen AI, a všetci musíme prehodnotiť, ako budeme pridávať hodnotu aj v našich súčasných úlohách alebo zamestnaniach.

 

Kľúčové skills:

 

1. Schopnosť pracovať s AI

Tento skill priamo vyplýva z vyššie spomínaných zmien spôsobených umelou inteligenciou a považuje sa za najdôležitejšiu zručnosť, ktorú potrebujeme na to, aby sme zostali relevantní. Ako povedal Laurence Liew, riaditeľ pre inovácie AI v AI Singapur: "Umelá inteligencia vás nenahradí. Nahradí vás niekto, kto využije AI na to, aby vás prekonal." AI síce dokáže nahradiť ľudí na viacerých pracovných pozíciách, ale zároveň ju musí niekto ovládať a kontrolovať správnosť jej úsudkov, a tak vzniká potreba ľudí, ktorí ju dokážu správne využívať. V dnešnej dobe už existuje veľké množstvo technických a netechnických certifikácií zameraných na AI, ale ako skill nám niekedy vie postačiť aj schopnosť efektívne komunikovať s AI chatbotmi, mať prehľad o najnovších technológiách a schopnosť ich správne využiť v práci.


2. Prehľad trhu

Obchodné povedomie alebo prehľad trhu je špecifická zručnosť, ktorá v svojej podstate znamená, že vieme ako funguje odvetvie, aká je konkurencia a ako v odvetví vyniká konkrétna spoločnosť. Ľudia disponujúci touto zručnosťou pravidelne sledujú dianie na trhu a vedia doňho správne zasadiť víziu spoločnosti. Tento skill zakladá na kreativite a schopnosti rýchlo reagovať v reálnom čase, vyžaduje hodnotiť udalosti aj na základe ľudského faktora a robiť kľúčové rozhodnutia využívajúc aj emocionálnu inteligenciu, preto je človek v tejto oblasti ťažko nahraditeľný AI.


3. Time management

V dnešnej uponáhľanej spoločnosti je time management veľmi dôležitý ako v osobnom, tak aj v pracovnom živote. Či už sa týka riadenia časového harmonogramu projektov, tímov alebo vlastných úloh, táto zručnosť je kľúčová pre väčšiny pracovných pozícií a odvetví. Tí, ktorí dokážu efektívne hospodáriť s časom, budú s väčšou pravdepodobnosťou vnímaní ako spoľahliví a efektívni, čo im umožní vyniknúť na pracovisku a aj získať konkurenčnú výhodu voči automatizovaným procesom.

 

3 views0 comments

Comments


bottom of page