top of page

Ako efektívne definovať profil ideálneho kandidáta pre firmu

Keď plánujeme obsadiť konkrétnu pozíciu v našej firme, hlavne ak sa jedná o pozíciu vyžadujúcu určitú kvalifikáciu, tak prvým krokom by malo byť definovanie profilu ideálneho kandidáta.


Niekedy to môže byť náročný proces, ale je to investícia, ktorá sa vyplatí z dlhodobého hľadiska. Poznať presne, koho hľadáme môže nám aj personalistovi ušetriť čas, zdroje a pomôže nájsť tú správnu osobu, ktorá sa hodí do našej firmy. Poďme si teda povedať nejaké tipy, ktoré nám pomôžu lepšie určiť, aké zručnosti, skúsenosti a osobnostné črty by mal mať náš ideálny kandidát.

Čo je profil ideálneho kandidáta?


Profil ideálneho kandidáta v svojej podstate predstavuje šablónu, na základe ktorej potom náboroví pracovníci mapujú požadované osobnostné črty a skills pre konkrétnu otvorenú pozíciu.


Zatiaľ čo popis práce sa venuje primárne pracovnej náplni konkrétneho zamestnania, profil kandidáta definuje konkrétne body, ktoré by mal uchádzač spĺňať na to, aby sa mohol tomuto zamestnaniu venovať.


Profil ideálneho kandidáta má pre firmu množstvo výhod. Nie len že uľahčuje nábor zamestnancov, ale aj pomáha utvoriť lepšiu predstavu o tom, čo vlastne hľadáme a potrebujeme a zároveň prináša do celého procesu potrebnú objektivitu výberu.


Na aké body nesmieme zabudnúť pri tvorbe profilu?


Presná predstava o náplni práce


Prvým krokom v definovaní ideálneho kandidáta je mať dobre utvorenú predstavu o náplni pracovnej pozície, ktorú potrebujeme obsadiť. Mali by sme presne vedieť, aké úlohy a zodpovednosti sú s pozíciou spojené, aké technické zručnosti alebo vedomosti sú potrebné, a aké sú očakávania voči pozícii na krátkodobom aj dlhodobom horizonte.


Je dobre mať spísaný zoznam činností, ktoré by mál náš potenciálny zamestnanec vykonávať, zároveň si však musíme dať pozor na to, aby sme toho nechceli príliš veľa. Jedná sa o konkrétnu pracovnú pozíciu a nie človeka na všetko, preto je lepšie vyvarovať tejto častej chybe a naozaj sa poriadne zamyslieť nad špecifickými charakteristikami pracovnej náplne. Na druhú stranu nie je ideálne ani toho uviesť príliš málo Nestačí napísať iba základný popis práce, ale hodí sa zamyslieť nad ostatnými vhodnými pracovnými úkonmi, ktoré sú špecifické a nemusel by s nimi mať skúsenosť každý.


V neposlednom rade je vhodné stanoviť kariérnu úroveň pracovnej pozície, teda či hľadáme juniora, mediora alebo seniora v danej oblasti. Pri mnohých typoch zamestnania je na základe týchto úrovní veľký rozdiel v požadovanom skillsete a skúsenostiach, preto jej určenie hneď na začiatku môže značne uľahčiť definíciu profilu.


Presná predstava o črtách zamestnanca


Je dôležité vedieť, koho hľadáme, ale aj to, čomu sa chceme vyhnúť. Predstavu si môžeme viackrát vytvoriť aj na základe predchádzajúcich, prípadne súčasných negatívnych alebo pozitívnych skúseností. Ako príklad nám môžu slúžiť súčasní zamestnanci, predchádzajúci zamestnanci na rovnakej alebo inej pozícií, predstavu si môžeme utvoriť aj pri pohľade na konkurenčné firmy. Na tieto osoby sa však musíme vždy pozerať objektívne a nemôžeme brať do úvahy subjektívne pohľady a vzťahy alebo demografické údaje.


Zručnosti, skúsenosti a vzdelanie


Pri definovaní ideálneho kandidáta je dôležité zvážiť, aké konkrétne zručnosti, skúsenosti a vzdelanie sú potrebné na splnenie úloh spojených s pozíciou. Zručnosti môžu zahŕňať manuálne schopnosti (hard skills), ako je ovládanie určitých softvérových alebo hardvérových nástrojov, ale aj soft skills, ako je komunikácia, riadenie času alebo vedenie tímu.


Okrem vymenovania skills je dôležité pre každú zručnosť nastaviť aj konkrétnu úroveň, prípadne mieru skúseností, ktoré musí mať úspešný kandidát. S vzdelaním je to pomerne jednoduché, uvedieme najvyššie dosiahnuté odborné/všeobecné vzdelanie, ktoré požadujeme. Pri skúsenostiach to závisí od toho, či sa jedná o skúsenosti s konkrétnou technológiou alebo prax na nejakej pozícií. Ak sa jedná o prax, tak sa hodí si spraviť zoznam pozícií, ktoré by mal uchádzač absolvovať v minulosti a dĺžku jeho pôsobenia v rámci nich.


Pri technológiách alebo konkrétnych skills nemôžeme presne zadefinovať obdobie, ktoré by vypovedalo o úrovni a kvalite znalostí. V tomto prípade môže byť vhodnejšie vypísať konkrétne oblasti, o ktorých by mal potenciálny kandidát vedieť rozprávať alebo konkrétne úlohy, ktoré by mal vedieť splniť. Tieto konkrétne zadefinované požiadavky potom môže personalista jednoduchšie testovať u jednotlivých uchádzačov.


Ak nie sme experti v konkrétnej oblasti a nevieme, čo všetko pozícia vyžaduje, môžeme skúsiť osloviť niekoho, kto ich má. Napríklad sa môžeme zastaviť za vedúcim konkrétneho oddelenia, členmi tímu, do ktorého by mal nový kolega nastúpiť alebo osloviť externého experta.


Je kandidát v súlade s kultúrou firmy?


Najlepší kandidáti sú často tí, ktorí majú potenciál rásť spolu so spoločnosťou. Osoby, ktoré majú potenciál na profesionálny rozvoj, môžu priniesť firmám dlhodobý prínos. Pri definovaní profilu ideálneho kandidáta by sme mali zohľadniť nielen to, čo kandidát môže ponúknuť teraz, ale aj to, čo môže priniesť do budúcnosti. Môže to znamenať hľadanie ľudí s ambíciou, túžbou učiť sa, kandidátov so schopnosťou prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam a schopnosť prijímať a realizovať spätnú väzbu.


Je dôležité zohľadniť aktuálne a budúce potreby a ciele firmy. Stratégia náboru by mala byť v súlade s celkovou stratégiou firmy a jej dlhodobými cieľmi. Niekedy sa tento proces tvorby profilu ideálneho kandidáta prelína s procesom tvorby alebo aktualizácie identity spoločnosti. Zároveň toto je bod, ktorý sa nemusí vždy líšiť pre jednotlivých kandidátov.


Oplatí sa využiť prednastavené profily?


Existujú rôzni online poskytovatelia, ktorí ponúkajú už prednastavené profily ideálnych kandidátov. Podobne, aj personálne agentúry, s ktorými spolupracujeme, môžu mať na základe svojich skúseností utvorené určité šablóny pre pracovné pozície, s ktorými mali dočinenia alebo ohľadom ktorých majú odborný prehľad.


Takéto služby môžu byť pre firmy veľkým šetričom času a práce, musíme si však pamätať, že pre každú spoločnosť sa požiadavky líšia a pre pracovnú pozíciu s rovnakým názvom môžu mať svoje špecifické podmienky. Zároveň, každá firma má svoju vlastnú kultúru a predstavu. Práve preto je dôležité voliť dynamické možnosti – vlastne vytvorený profil kandidáta, upravovateľný prednastavený profil a ak spolupracujeme s personálnou agentúrou, tak stačí si dohodnúť stretnutie a profil vytvoriť spolu.9 views0 comments

Comments


bottom of page