top of page
Ponúkate prácu a hľadáte tých najlepších zamestnancov? Pozrite sa na naše ponuky špecializovaného a objemového náboru.

Špecializovaný
nábor

Podstatou tejto služby je obsadenie špecifickej pracovnej pozície priamo do kmeňového stavu klienta. Venujeme sa vyhľadávaniu vhodných kandidátov na rôzne pozície, od najnižších až po top manažment a nenechávame sa obmedziť ani odvetvím. Každého uchádzača u nás dôkladne preveríme a zistíme, či spĺňajú požadovaný profil. Následne zorganizujeme osobné pohovory priamo u klienta, kde spoločne vyberieme najlepšieho kandidáta.
 

Zakladáme si predovšetkým na osobnom prístupe a riešení individuálnych potrieb klienta. Služba je bezplatná, a spoplatňuje sa jedine v prípade, že nami doporučený kandidát nastúpi na pracovné miesto u klienta.

Táto služba konkrétne zahŕňá:

 • Špecifikáciu pracovnej pozície, zistenie všetkých potrebných informácií
   

 • Cielené oslovovanie kandidátov podporené inzerciou, propagáciou na sociálnych sieťach a networkingom
   

 • Telefonické screeningy a osobné pohovory, ktoré preveria vhodnosť kandidáta, overia zručnosti a jazykové schopnosti
   

 • Realizácia spätnej väzby klientovi o vnímaní pracovnej ponuky potenciálnym kandidátom, prehľad o mzdovom očakávaní kandidátov a jazykových schopnostiach vybraných profilov
   

 • Prezentácia vhodných kandidátov prostredníctvom CV a reportu ďalších zistených informácií
   

 • Organizácia osobných pohovorov vybraných kandidátov u klienta
   

 • Poradenstvo počas celého výberového procesu vrátane komunikácie spätnej väzby obom stranám (kandidátovi a klientovi)
   

 • Týždenný report výberového konania, informácie o oslovených uchádzačoch atď.

2

Cenová ponuka:

 • Vyhľadávanie a doporučovanie vhodných kandidátov: 

  zadarmo
   

 • Obsadenie pracovnej pozície:

  2x Plat Brutto*  (podpis zmluvy)

* V závislosti na konkrétnej pozícii

3

Garancia:

 • V prípade, že by vybraný kandidát skončil počas skúšobnej doby z vlastnej vôle, či z dôvodu nesplnenia požiadaviek na pracovnú pozíciu z pohľadu klienta, garantujeme 1x znovu obsadenie danej pozície.

Objemový nábor

Táto služba je vhodná pri obsadzovaní pozícií s vysokou fluktuáciou, či pri hľadaní väčšieho množstva zamestnancov na rovnakú pozíciu. Nastavená je na mesačnej báze, čo znamená, že celý mesiac sa venujeme prescreeningom, telefonickému oslovovaniu a preverovaniu kandidátov s cieľom dohovoriť u klienta čo najviac pohovorov, ktoré sú potom už v jeho réžii. Garantujeme 5-50 dohodnutých pohovorov mesačne. Klient môže zamestnať ľubovoľný počet kandidátov zo zrealizovaných pohovorov, cenu služby to neovplyvní.

Táto služba konkrétne zahŕňá:

 • Špecifikáciu pracovnej pozície, zistenie všetkých potrebných informácií
   

 • Cielené oslovovanie kandidátov podporené inzerciou, propagáciou na sociálnych sieťach a networkingom
   

 • Telefonické screeningy, ktoré preveria vhodnosť kandidáta, overia zručnosti a jazykové schopnosti
   

 • Realizácia spätnej väzby klientovi o vnímaní pracovnej ponuky potenciálnym kandidátom, prehľad o mzdovom očakávaní kandidátov a jazykových schopnostiach vybraných profilov
   

 • Organizácia osobných pohovorov vybraných kandidátov u klienta
   

 • Poradenstvo počas celého výberového procesu vrátane komunikácie spätnej väzby obom stranám (kandidátovi a klientovi)
   

 • Týždenný report výberového konania, informácie o oslovených uchádzačoch atď.

2

Cenová ponuka:

 • Fixná mesačná odmena  1600 EUR + DPH
   

 • Faktúra je vystavená v deň podpisu zmluvy a následne vždy prvý deň nasledujúceho mesiaca počas trvania spolupráce

3

Garancia:

 • Garantujeme minimálne uskutočnených 5 pohovorov za mesiac. V prípade nesplnenia má klient nárok na vrátenie 50% odmeny za daný mesiac

bottom of page