Špecializovaný
nábor

Podstatou tejto služby je obsadenie špecifickej pracovnej pozície priamo do kmeňového stavu klienta. Venujeme sa vyhľadávaniu vhodných kandidátov na rôzne pozície, od najnižších až po top manažment a nenechávame sa obmedziť ani odvetvím. Každého uchádzača u nás dôkladne preveríme a zistíme, či spĺňajú požadovaný profil. Následne zorganizujeme osobné pohovory priamo u klienta, kde spoločne vyberieme najlepšieho kandidáta.
 

Zakladáme si predovšetkým na osobnom prístupe a riešení individuálnych potrieb klienta. Služba je bezplatná, a spoplatňuje sa jedine v prípade, že nami doporučený kandidát nastúpi na pracovné miesto u klienta.

Táto služba konkrétne zahŕňá:

 • Špecifikáciu pracovnej pozície, zistenie všetkých potrebných informácií
   

 • Cielené oslovovanie kandidátov podporené inzerciou, propagáciou na sociálnych sieťach a networkingom
   

 • Telefonické screeningy a osobné pohovory, ktoré preveria vhodnosť kandidáta, overia zručnosti a jazykové schopnosti
   

 • Realizácia spätnej väzby klientovi o vnímaní pracovnej ponuky potenciálnym kandidátom, prehľad o mzdovom očakávaní kandidátov a jazykových schopnostiach vybraných profilov
   

 • Prezentácia vhodných kandidátov prostredníctvom CV a reportu ďalších zistených informácií
   

 • Organizácia osobných pohovorov vybraných kandidátov u klienta
   

 • Poradenstvo počas celého výberového procesu vrátane komunikácie spätnej väzby obom stranám (kandidátovi a klientovi)
   

 • Týždenný report výberového konania, informácie o oslovených uchádzačoch atď.

2

Cenová ponuka:

 • Vyhľadávanie a doporučovanie vhodných kandidátov: 

  zadarmo
   

 • Obsadenie pracovnej pozície:

  2x Plat Brutto  (podpis zmluvy)

3

Garancia:

 • V prípade, že by vybraný kandidát skončil počas skúšobnej doby z vlastnej vôle, či z dôvodu nesplnenia požiadaviek na pracovnú pozíciu z pohľadu klienta, garantujeme 2x znovu obsadenie danej pozície.

Objemový nábor

Táto služba je vhodná pri obsadzovaní pozícií s vysokou fluktuáciou, či pri hľadaní väčšieho množstva zamestnancov na rovnakú pozíciu. Nastavená je na mesačnej báze, čo znamená, že celý mesiac sa venujeme prescreeningom, telefonickému oslovovaniu a preverovaniu kandidátov s cieľom dohovoriť u klienta čo najviac pohovorov, ktoré sú potom už v jeho réžii. Garantujeme 5-15 dohodnutých pohovorov mesačne.

Táto služba konkrétne zahŕňá:

 • Špecifikáciu pracovnej pozície, zistenie všetkých potrebných informácií
   

 • Cielené oslovovanie kandidátov podporené inzerciou, propagáciou na sociálnych sieťach a networkingom
   

 • Telefonické screeningy, ktoré preveria vhodnosť kandidáta, overia zručnosti a jazykové schopnosti
   

 • Realizácia spätnej väzby klientovi o vnímaní pracovnej ponuky potenciálnym kandidátom, prehľad o mzdovom očakávaní kandidátov a jazykových schopnostiach vybraných profilov
   

 • Organizácia osobných pohovorov vybraných kandidátov u klienta
   

 • Poradenstvo počas celého výberového procesu vrátane komunikácie spätnej väzby obom stranám (kandidátovi a klientovi)
   

 • Týždenný report výberového konania, informácie o oslovených uchádzačoch atď.

2

Cenová ponuka:

 • Fixná mesačná odmena  1300 EUR + DPH
   

 • Faktúra je vystavená v deň podpisu zmluvy a následne vždy prvý deň nasledujúceho mesiaca počas trvania spolupráce

3

Garancia:

 • Garantujeme minimálne 5 pohovorov za mesiac. V prípade nesplnenia má klient nárok na vrátenie 50% odmeny za daný mesiac