top of page

Headhunting vs Recruiting - Jaký je rozdíl?

Když mluvíme o personálních agenturách a personalistice, tak se velmi často setkáváme právě s pojmy „headhunting“ a „recruitment“ - označeními, která si velké množství lidí navzájem mýlí a zaměňuje. Je však mezi nimi nějaký zásadní rozdíl? Pojďme se na tyto metody podívat podrobněji.

Headhunting a recruiting jsou přístupy k náborovému procesu se stejným cílem. Personální agentura nebo samotná firma vyhledává ty nejvhodnější kandidáty s záměrem obsadit volnou pracovní pozici. Přesto se přístupy liší na základě řady faktorů, ať už se to týká cílové skupiny nebo samotného průběhu náboru.


Co je to headhunting?


Definice headhuntingu neboli takzvaného „lovení mozků“ se odvíjí od samotného názvu. Headhunteři se obecně zaměřují na senior pozice, které vyžadují specifické dovednosti a specializaci. Může se jednat o pozici CEO, ředitele projektu, odborníka na určitou oblast nebo jakoukoli jinou vysoce postavenou roli ve firmě, která se vyznačuje vysokou mírou odpovědnosti. Na takovou pozici chce většinou firma najít opravdu toho nejlepšího z nejlepších.


Metodu headhuntingu zejména využívají personální agentury, protože proces je mnohem náročnější na čas, komplexnější a vyžaduje specialisty na konkrétní oblast a mít na headhunting oddělení v rámci samotné firmy by bylo velkou položkou navíc. Headhunter musí dokonale znát konkrétní oblast, má zkušenosti nebo praxi v oboru, ovládá dovednosti potřebné pro pracovní pozici, a tak umí zhodnotit úroveň kvalifikovanosti kandidáta.


Vzhledem k důležitosti a náročnosti procesu umíme logicky vyvodit, že se jedná o dražší variantu pracovního náboru. Tady ani zdaleka nestačí se vybrat cestou pracovních inzerátů, na prestižní pozici by se pak hlásilo množství lidí s různými úrovněmi zkušeností a proces pohovorů by byl příliš zdlouhavý. Namísto toho musí headhunter disponovat určitým přehledem v oblasti a mít aktivní přístup k celému náborovému procesu – vyhledávat a oslovovat vhodné profesionály. Dalším rozdílem oproti recruitingu je fakt, že se nemusí jednat o osoby, které aktuálně hledají práci, ale mohou to být i zaměstnaní lidé, kterým nabídneme pohovor a možnost práce v nové společnosti.


Co je to recruiting?


Úkolem recruitera je obsadit jednu nebo více volných pracovních pozic ve firmě vhodným kandidátem. Firma může spolupracovat s externím týmem recruiterů, například s personální agenturou nebo mít několik recruiterů zaměstnaných jako součást vlastního HR týmu.


Klasický recruiter většinou obsazuje junior pozice a všechny možné manažerské pozice střední úrovně, proto musí mít obecný přehled v řadě oblastí pracovního trhu. Často se od kandidátů nevyžaduje velké množství předešlých zkušeností a dbá se spíše na motivaci a variabilitu dovednosti, které ovládá nebo má předpoklady se je naučit.


Průběh recruitemt procesu je obecně méně časově náročný než například headhunting. Proces může z určité části probíhat více pasivně – kandidáti reagují na pracovní inzerát a až na základě toho recruiteři přebírají řízení nad výběrovým procesem. Samozřejmě, vše se odvíjí od konkrétní pracovní pozice.


Rozdíl v náborovém procesu


Vzhledem k tomu, že headhuteři a recruiteři se zaměřují na mírně odlišné oblasti a liší se i svým přístupem, tak vznikají rozdíly i v samotném náborovém procesu. Abychom je lépe viděli, tak si průběh procesu v obou případech popíšeme krok za krokem


Headhunting

  1. Firma kontaktuje personální agenturu nebo jiný specializovaný HR tým a odkomunikuje potřebu obsazení pracovní pozice. Pozice nemusí být ještě v ten moment volná – když firma ví, že se současný zaměstnanec chystá odejít, tak často začnou hledat už v předstihu, hlavně pokud se jedná o rozhodující pozici.

  2. Tým headhunterů dá dohromady soupis všech zkušeností a znalostí, kterými by měl ideální kandidát disponovat. Úloha headhunterů je většinou omezena na jednu konkrétní roli - vyčlení se ti, kteří se vyznají v potřebné oblasti a mají potřebnou síť kontaktů.

  3. Samotný proces vyhledávání se odvíjí od pracovní pozice. Tvoří se seznam jak pasivních (zaměstnaných) kandidátů, tak i aktivních (hledajících zaměstnání), na jehož základě jsou následně kontaktováni. Headhunteři se mohou účastnit různých konferencí a eventů, oslovují společností a kruhy profesionálů s cílem vzbudit zájem.

  4. Když máme dostatek zájemců, tak začíná výběrový proces. Headhunteři komunikují s externími i interními profesionály z firmy klienta, často se do procesu může zapojit i vedení.

  5. Poté, co padne finální rozhodnutí, firma pošle oficiální nabídku práce zvolenému kandidátovi. Následně se dokomunikují všechny formality až k podpisu smlouvy.

Recruiting

  1. Firma kontaktuje personální agenturu nebo jiný tým HR profesionálů s seznamem aktuálně volných pracovních pozic. Následně personální agentura komunikuje s vedením nebo HR oddělením firmy s cílem zjistit všechny potřebné detaily.

  2. Na základě požadavků firmy se pro každou pozici vytvoří oficiální pracovní inzerát.

  3. Recruiteři aktivně sdílejí inzerát na vhodných pracovních a sociálních platformách, s cílem upoutat zájem velkého množství vhodných kandidátů. Zároveň mohou přímo kontaktovat osoby ze své interní databáze.

  4. Následuje výběrový proces, kdy zájemci o pozici absolvují pohovory, mohou být vyzváni ik prokázání svých znalostí a schopností.

  5. Posledním krokem je pracovní pohovor se samotnou firmou, na jehož základě se rozhodne pro konkrétní osoby, kterým bude následně nabídnuta smlouva.

2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page