top of page
Nabízíte práci a hledáte ty nejlepší zaměstnance? Podívejte se na naše nabídky specializovaného a objemového náboru.

Specializovaný
nábor

Podstatou této služby je obsazení specifické pracovní pozice přímo do kmenového stavu klienta. Věnujeme se vyhledávání vhodných kandidátů na různé pozice, od nejnižších až po top management a nenecháváme se omezit ani odvětvím. Každého uchazeče u nás důkladně prověříme a zjistíme, zda splňují požadovaný profil. Následně zorganizujeme osobní pohovory přímo u klienta, kde společně vybereme nejlepšího kandidáta.
 

Zakládáme si především na osobním přístupu a řešení individuálních potřeb klienta. Služba je bezplatná, a zpoplatňuje se jedině v případě, že námi doporučený kandidát nastoupí na pracovní místo u klienta.

Tato služba konkrétně zahrnuje:

 • Specifikace pracovní pozice, zjištění všech potřebných informací
   

 • Cílené oslovování kandidátů podpořené inzercí, propagací na sociálních sítích a networkingem
   

 • Telefonické screeningy a osobní pohovory, které prověří vhodnost kandidáta, ověří dovednosti a jazykové schopnosti
   

 • Realizace zpětné vazby klientovi o vnímání pracovní nabídky potenciálním kandidátům, přehled o mzdovém očekávání kandidátů a jazykových schopnostech vybraných profilů
   

 • Prezentace vhodných kandidátů prostřednictvím CV a reportu dalších zjištěných informací
   

 • Organizace osobních pohovorů vybraných kandidátů u klienta
   

 • Poradenství během celého výběrového procesu včetně komunikace zpětné vazby oběma stranám (kandidátovi a klientovi)
   

 • Týdenní report výběrového řízení, informace o oslovených uchazečích atp.

2

Cenová nabídka:

 • Vyhledávání a doporučování vhodných kandidátů: 

  zdarma
   

 • Obsazení pracovní pozice:

  2x Plat Brutto*  (podpis smlouvy)

 

      *v závislosti na konkrétní pozici

3

Garance:

 • V případě, že by vybraný kandidát skončil během zkušební doby z vlastní vůle či z důvodu nesplnění požadavků na pracovní pozici z pohledu klienta, garantujeme 1x znovu obsazení dané pozice.

Objemový nábor

Tato služba je vhodná při obsazování pozic s vysokou fluktuací či při hledání většího množství zaměstnanců na stejnou pozici. Nastavená je na měsíční bázi, což znamená, že celý měsíc se věnujeme prescreeningům, telefonickému oslovování a prověřování kandidátů s cílem domluvit u klienta co nejvíce pohovorů, které jsou pak již v jeho režii. Garantujeme 5-15 dohodnutých pohovorů měsíčně. Klient může zaměstnat libovolný počet kandidátů ze zrealizovaných pohovorů, cenu služby to neovlivní.

Tato služba konkrétně zahrnuje:

 • Specifikace pracovní pozice, zjištění všech potřebných informací
   

 • Cílené oslovování kandidátů podpořené inzercí, propagací na sociálních sítích a networkingem
   

 • Telefonické screeningy, které prověří vhodnost kandidáta, ověří dovednosti a jazykové schopnosti
   

 • Realizace zpětné vazby klientovi o vnímání pracovní nabídky potenciálním kandidátům, přehled o mzdovém očekávání kandidátů a jazykových schopnostech vybraných profilů
   

 • Organizace osobních pohovorů vybraných kandidátů u klienta
   

 • Poradenství během celého výběrového procesu včetně komunikace zpětné vazby oběma stranám (kandidátovi a klientovi)
   

 • Týdenní report výběrového řízení, informace o oslovených uchazečích atp.

2

Cenová nabídka:

 • Fixní měsíční odměna 37 000 Kč
   

 • Faktura je vystavena v den podpisu smlouvy a následně vždy první den následujícího měsíce po dobu trvání spolupráce

3

Garance:

 • Garantujeme minimálně 5 pohovorů za měsíc. V případě nesplnění má klient nárok na vrácení 50% odměny za daný měsíc

bottom of page