top of page

Prečo sa oplatí outsourcovať HR / Recruitment?

Na internete sa veľa hovorí o trhu práce či hľadaní si zamestnania. My sa však pozrieme na to z tej opačnej strany, zo strany zamestnávateľa. Áno, nájsť si kvalitné zamestnanie môže byť niekedy poriadnou výzvou, ale rovnako veľkou výzvou je aj nájdenie si kvalitného a kvalifikovaného zamestnanca.

Pre firmu alebo jednotlivca môže byť náborový proces záťažou či už z časového alebo finančného hľadiska, a to ani nemá zaručený úspech. Práve preto sa veľa firiem rozhoduje pre outsourcovanie v tejto oblasti a my sa dnes pozrieme na to, ako to môže fungovať aj u vás.


Dozviete sa:

· Čo je to HR oursourcing

· Aké sú výhody externej spolupráce

· V akých prípadoch sa ho oplatí využiť

· Aké sú dostupné riešenia na trhu

· Ako do tohto zapadáme my v UBBEČo je to HR outsourcing


Outsourcing – využívanie externých zdrojov. Je to situácia, kedy sa firma alebo jednotlivec rozhodnú, že namiesto toho, aby mali vlastné HR oddelenie alebo zamestnávali vlastných pracovníkov úlohami týkajúcimi sa náborového procesu, tak túto časť firemnej infraštruktúry zveria do rúk externému zdroju na báze B2B spolupráce (business to business). V takomto prípade firma funguje rovnako ako každá iná s tým rozdielom, že zamestnanci, ktorí sa starajú o oblasť ľudských zdrojov nie sú jej priamou súčasťou, ale sú kontaktom, ktorý doručuje potrebné výsledky.


Aké sú výhody externej spolupráce


Šetrenie vlastných zdrojov


Tým, že delegujete úlohy externým zdrojom, tak prirodzene šetrite tie vlastné. Napríklad pracovníkov, ktorí by sa v opačnom prípade museli zaoberať náborovými úkonmi, môžete zamestnať inými úlohami, ktoré prispievajú k rastu a rozvoju vašej firmy.


Odborné skúsenosti


Spoločnosti, ktoré poskytujú služby v oblasti recruitmentu a HR sú väčšinou špecializované práve v tejto sfére. Pri interných pracovníkoch sa firmám oplatí, aby vedeli toho robiť viac naraz a dokázali prípadne zastúpiť pracovníkov v iných častiach firemnej infraštruktúry. To však môže rozbíjať výslednú kvalitu a uberať na odborných skúsenostiach. Naopak, pri externých spoluprácach si v prvom rade môžete vybrať takú firmu, ktorá vám najviac pasuje a v druhom rade sa môžete spoľahnúť, že to čo robia, robia naozaj na 100 %.


Naviac, externé firmy spolupracujú s viacerými spoločnosťami naraz, a to je skôr výhodou než nevýhodou. Čím viac skúsenosti, tým väčšia databáza uchádzačov v rôznych odvetviach, a tým odbornejší posudok o vlastnostiach, ktoré by mal mať ideálny zamestnanec. Niekedy aj skills, ktoré sa na prvý pohľad nezdajú potrebnými pre konkrétny obor, môžu byť kľúčovými.


Časová optimalizácia


V niektorých prípadoch potrebujete nabrať zamestnancov naozaj rýchlo. Namiesto toho, aby ste pohotovo nasadili vlastné oddelenie, a tak pozastavili iné dôležité procesy, môžete svoje požiadavky priamo delegovať externej agentúre. Vzhľadom na to, že táto oblasť je jej hlavnou náplňou práce, tak má oveľa väčší priestor a motiváciu a hlavne pri tom neuberie ani jednu minútu naviac z vášho pracovného dňa.


Nižšie náklady:


Toto môže byť pre niektorých prekvapením, ale využitie služieb externej agentúry môže v skutočnosti ušetriť množstvo peňazí. Externí recruiteri môžu predstavovať nákladovo efektívnejšiu možnosť v porovnaní s internými HR oddeleniami vzhľadom na to, že sú platení iba za konkrétne služby, ktoré poskytujú. Nehovoriac o tom, že firma takto nemusí hľadať, školiť a udržiavať interných HR pracovníkov.


Mnohé personálne agentúry fungujú na takzvanom systéme "odmeny za výsledok". To znamená, že stanovia určitú cenu služby, ale zároveň uvedú garanciu, ktorú musia splniť na získanie odmeny. Môže to byť určitý počet dohodnutých pohovorov, úspešný nástup zamestnanca a podobne.


Zaručená kvalita


Spomínaný systém odmien, na základe ktorého fungujú mnohé kvalitné externé agentúry, je zároveň zárukou kvality pre zamestnávateľa. Môže mať istotu, že úlohy budú splnené na 100 %, keďže toto je želaný výsledok pre obidve strany a zisky agentúry sú na ňom priamo závislé. Môžete sa teda spoľahnúť, že HR služby alebo výber kandidátov budú prevedené naozaj tým najprecíznejším a najkvalitnejším spôsobom.


V akých prípadoch sa oplatí využiť externý recruitment/HR


Externý recruitment a HR sa stali dôležitým nástrojom pre firmy, ktoré chcú zvládať HR efektívne a ekonomicky alebo len potrebujú nájsť kvalitných zamestnancov bez vyťaženia vlastných zdrojov. Výhody flexibilnejších nákladov, špecializovaných skúseností a rýchlejšieho náboru robia z externého recruitmentu atraktívnu možnosť pre rôzne typy organizácií. Poďme si predstaviť niekoľko situácií, kedy by sa vám ako firme mohli hodiť služby externej agentúry:


· HR úlohy zaberajú viac času ako hlavná činnosť firmy

· Firma má špecifické požiadavky, ktoré potrebujú ruku odborníka

· HR úlohy sa delegujú medzi iné oddelenia

· Nedostatok financií na vlastných pracovníkov do HR oddelenia

· Potrebujete obsadiť pozíciu, na ktorej sa často obmieňajú zamestnanci

· Firma potrebuje dočasných zamestnancov

· Potrebujete tím, ktorý by rýchlo a dynamicky reagoval na meniace sa požiadavky


Dostupné riešenia na trhu


Externé spolupráce v oblasti HR a recruitmentu môžeme rozdeliť na dve kategórie:


Firmy, ktoré zastrešujú celé HR


V tomto prípade je to pomerne jednoduché – jedná sa o firmy, ktoré z vášho pohľadu fungujú voči vašej spoločnosti rovnako, ako by fungovalo interné HR oddelenie. Môžú mať prednastavený balík ponúkaných služieb, alebo umožňujú zamestnávateľovi vyskladať balík služieb na mieru.


Firmy, ktoré poskytujú konkrétne služby na základe dohody


Medzi obvykle scenáre môže patriť aj ten, kedy sa pre jednu spoločnosť starajú o HR dve alebo viac externých agentúr. Jedna môže napríklad zastrešovať nábor zamestnancov a druhá interné procesy týkajúce sa ľudských zdrojov. Externé agentúry majú vypísanú ponuku služieb a je na zamestnávateľovi, ktoré z nich sa rozhodne využiť. Pre niekoho je pohodlnejšie spolupracovať s jednou firmou, pre iného môže byť lepšou cestou vyhnutie sa takzvanému "bodu zlomu" a rozdelenie úloh medzi niekoľkých externých poskytovateľov služieb. Niektorí zamestnávatelia si dokonca ponechávajú vlastné HR oddelenie a outsourcujú iba jeho časti.


Ako do tohto zapadáme my v UBBE


Sme externá personálna agentúra, ktorá sa primárne špecializuje na recruitment a náborové procesy. Náš mladý a dynamický tím je otvorený spoluprácam aj na báze individuálnych riešení na mieru pre klienta. Zároveň máme základnú ponuku služieb, ktorá okrem klasického recruitmentu či headhuntingu (špecializovaný nábor) zahŕňa aj našu špecialitu – objemový nábor. Túto službu ponúkame ako jediná firma na Slovensku a osvedčila sa ako skvela cesta pre klientov, ktorí potrebujú obsadiť viacero pracovných pozícií naraz alebo hľadajú zamestnancov na pozíciu s vysokou fluktuáciou.

Viac informácií o našich službách nájdete na našej webovej stránke.

68 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page