top of page

Na čo sa pozerajú firmy pri výbere zamestnanca?

Je veľa faktorov, na základe ktorých sa firma rozhodne pre konkrétneho uchádzača a nie vždy to musí byť výška dosiahnutého vzdelania alebo množstvo skúsenosti. Existuje pomerne veľké množstvo vlastnosti a detailov, ktoré si firma alebo personalista všíma a my si povieme niektoré z nich.

Napríklad, čo sú hard skills a soft skills a aké z nich vyhľadáva zamestnávateľ? Viac sa dozvieš v článku.


Kompetencie vs zručnosti


Keď sa personalista alebo samotná firma pozerajú na profil uchádzača o zamestnanie tak ich zaujímajú jeho zručnosti a kompetencie. Niekto by povedal, že sa jedná o jedno a to isté, ale je v tom pomerne závažný rozdiel. Zručnosti sú špecifické schopnosti získané vzdelávaním, školením a skúsenosťami, ktoré sú potrebné na to, aby zamestnanec prácu vykonával dobre. Kompetencie sa definujú o niečo ťažšie. Sú to všeobecnejšie charakterizované správanie a znalosti, ktoré mu môžu pomôcť uspieť v úlohe.


Zatiaľ čo obe sú kriticky dôležité pre dosiahnutie úspechu na určitej pozícii, kompetencie komplikujú proces prijímania zamestnancov, pretože ich je ťažšie, ak nie nemožné, kvantifikovať. Zručnosti sú väčšinou to, čo zamestnávateľ vyčíta z životopisu, prípadne praktických úloh, ktoré zadá uchádzačovi. Kompetencie sú naopak to, čo sa zamestnávateľ snaží usúdiť zo správania a prezentovania sa zamestnanca na pracovnom pohovore.


Vzdelanie je dôležité, skúsenosti cennejšie


Vzdelanie je dôležitým faktorom, pretože určuje, či je kandidát kvalifikovaný pre danú pozíciu a či sa vyzná v danej oblasti. Zároveň je však čoraz viac prípadov, kedy na pohovor príde niekto s nižším dosiahnutým vzdelaním, ale s bezkonkurenčnými zručnosťami a skúsenosťami. Firmy nepotrebujú niekoho, kto bude vedieť teóriu, ale niekoho, kto ju bude vedieť uplatniť v praxi, preto sa pozerajú v prvom rade na praktické skills.


Znamená to, že čerstvý absolvent nemá šancu? To netvrdíme. Skills neznamená iba to, koľko predchádzajúcich zamestnaní mal kandidát. Môžu to byť súťaže, akcie, do ktorých sa zapojil, projekty, ktoré môžu byť aj vytvorené v rámci školy. Preto, ak sa človek venuje grafike, tak sa odporúča si priebežne tvoriť portfólio, ak sa človek venuje programovaniu, tak pridávať projekty na GitHub.


Ďalšou položkou, ktorá stojí za spomenutie, či už v rámci životopisu alebo na pohovore sú brigády. Niektorí si myslia, že je to nadbytočné, ale naopak, aj to patrí medzi skúsenosti, ktoré sa dajú uviesť a rozhodne to potom vyzerá lepšie než prázdny životopis. Samozrejme, väčšiu váhu majú brigády v obore, ale ani tie mimo neho nie sú na zahodenie. Môžu byť dôkazom iných vlastností uchádzača a môžu napríklad svedčiť o jeho soft skills.


Prečo si odišiel z predošlého zamestnania?


Vo väčšine prípadov si firma hľadá zamestnancov na dlhšiu dobu. Nechce niekoho, kto im po mesiaci odíde alebo niekoho, o kom časom zistí, že jej vôbec nevyhovuje. Práve preto sa často na pohovore pýta na predchádzajúce zamestnania a prečo uchádzač už nepracuje tam.


Ak je v životopise uvedených veľa zamestnaní za sebou, môže to byť horšie, než keby tam bolo iba jedno, ale trvajúce dlho. Veľký počet krátkodobých zamestnaní môže vyvolať pocit nestability, veď čo keď aj túto pracovnú pozíciu vníma len ako ďalšiu zastávku.


S účelom vyhnúť sa takýmto otázkam je dobrou praxou pridávať recenzie od predchádzajúcich zamestnávateľov.


Kľúčové soft a hard skills


Skills, ktoré zamestnávateľ vyhľadáva sa z veľkej časti odvíjajú od konkrétnej pracovnej pozície - hlavne, čo sa týka tých hard skills. Sú však stanovené určité obecné zručnosti a kompetencie, ktoré uvidíme vo väčšine inzerátov alebo ktoré sú zásadným hodnotiacim kritériom u zamestnávateľov.


Nebudeme tu spomínať organizačné schopnosti, tímovosť alebo komunikatívnosť. Toto sú skills, ktoré sú potrebné vždy a väčšina z nás si vie predstaviť, čo znamenajú. Zameriame sa skôr na kompetencie a zručnosti, ktoré sú vyhľadávané práve v posledných rokov a zodpovedajú aktuálnym trendom na trhu práce.


Vzhľadom na rýchly vývoj technológií vo svete sú na trhu práce vyhľadávaní ľudia, ktorí idú s dobou, vedia sa rýchlo prispôsobiť novému prostrediu, novým pracovným programom a nástrojom. Čoraz viac sa prihliada na kreatívnosť a otvorenú myseľ, strategické myslenie, schopnosť rozvíjať a komunikovať svoje nápady. Manuálnu prácu už v dnešnej dobe môžeme z veľkej časti automatizovať, preto sú v popredí skôr skills ako je problem solving alebo analytické schopnosti.


Sebavedomie ako silná zbraň


Nie nadarmo sa hovorí, že človek sa musí na pohovore “predať“. Uchádzač, ktorý pôsobí usporiadane, na ktorom je vidieť, že vie o čom hovorí a že je sebou istý, hneď utkvie v pamäti. Ak sa vie dobre odprezentovať, znamená to, že by vedel dobre odprezentovať aj firmu, a to je niečo čo sa hodí vždy. Ukazuje to, že uchádzač má voči sebe rešpekt a vie za seba zodpovedať a tým pádom aj podať kvalitnejší výkon v práci.


Samozrejme, ani so sebavedomím to netreba preháňať. Človek, ktorý pôsobí príliš sebavedomo, až to vyzerá ako drzosť, evokuje skôr negatívne pocity. Sú profesie, kde sa to môže hodiť, ale vo väčšine prípadov to len vie pokaziť morálku na pracovisku a takýto človek nepôsobí ako dobrý tímový hráč ani spolupracovník.


Sebavedomie je teda silná zbraň, ale ak prerastie do arogantnosti, tak sa ľahko stane dvojsečnou. Preto je dobre stanoviť úroveň sebavedomia ešte pred pohovorom a nezabúdať na asertivitu.

17 views0 comments

Comments


bottom of page