top of page

Headhunting vs Recruiting - Aký je rozdiel?

Keď hovoríme o personálnych agentúrach a personalistike, tak sa veľmi často stretávame práve s pojmami „headhunting“ a „recruitment“ - označeniami, ktoré si veľké množstvo ľudí navzájom mýli a zamieňa. Je však medzi nimi nejaký zásadný rozdiel? Poďme sa na tieto metódy pozrieť podrobnejšie.

Headhunting a recruiting sú prístupmi k náborovému procesu s rovnakým cieľom. Personálna agentúra alebo samotná firma vyhľadáva tých najvhodnejších kandidátov s zámerom obsadiť voľnú pracovnú pozíciu. Aj napriek tomu sa prístupy líšia na základe množstva faktorov, či už sa to týka cieľovej skupiny alebo samotného priebehu náboru.


Čo je to headhunting?


Definícia headhuntingu alebo takzvaného „lovenia mozgov“ sa odvíja od samotného názvu. Headhunteri sa obecne zameriavajú na senior pozície, ktoré vyžadujú špecifické zručnosti a špecializáciu. Môže sa jednať o pozíciu CEO, riaditeľa projektu, odborníka na určitú oblasť alebo akúkoľvek inú vysokopostavenú rolu vo firme, ktorá sa vyznačuje vysokou mierou zodpovednosti. Na takúto pozíciu chce väčšinou firma nájsť naozaj toho najlepšieho/iu z najlepších.


Metódu headhuntingu najmä využívajú personálne agentúry, pretože proces je oveľa náročnejšís na čas, komplexnejší a vyžaduje špecialistov na konkrétnu oblasť a mať na headhunting oddelenie v rámci samotnej firmy by bolo veľkou položkou navyše. Headhunter musí dokonale poznať konkrétnu oblasť, má skúsenosti alebo prax v obore, ovláda zručnosti potrebné na pracovnú pozíciu, a tak vie zhodnotiť úroveň kvalifikovanosti kandidáta.


Vzhľadom na dôležitosť a náročnosť procesu vieme logicky vyvodiť, že sa jedná o drahšiu variantu pracovného náboru. Tu ani zďaleka nestačí sa vybrať cestou pracovných inzerátov, na prestížnu pozíciu by sa hlásilo množstvo ľudí s rôznymi úrovňami skúseností a proces pohovorov by bol príliš zdĺhavý. Namiesto toho musí headhunter disponovať určitým prehľadom v oblasti a mať aktívny prístup k celému náborovému procesu – vyhľadávať a oslovovať vhodných profesionálov. Ďalším rozdielom oproti recruitingu je fakt, že sa nemusí jednať o osoby, ktoré aktuálne hľadajú prácu, ale môžu to byť aj zamestnaní ľudia, ktorým ponúkneme pohovor a možnosť práce v novej spoločnosti.


Čo je to recruiting?


Úlohou recruitera je obsadiť jednu alebo viacero voľných pracovných pozícií vo firme vhodným kandidátom. Firma môže spolupracovať s externým tímom recruiterov, napríklad s personálnou agentúrou alebo mať niekoľkých recruiterov zamestnaných ako súčasť vlastného HR tímu.


Klasický recruiter zväčša obsadzuje junior pozície a všetky možné manažérske pozície strednej úrovne, preto musí mať obecný prehľad v množstve oblastí pracovného trhu. Často sa od kandidátov nevyžaduje veľké množstvo predošlých skúsenosti a dbá sa skôr na motiváciu a variabilitu zručnosti, ktoré ovláda alebo má predpoklady sa ich naučiť.


Priebeh recruitemt procesu je obecne menej časovo náročný ako napríklad headhunting. Proces z určitej časti prebieha viac pasívne – kandidáti reagujú na pracovný inzerát a až na základe toho recruiteri preberajú riadenie nad výberovým procesom. Samozrejme, všetko sa odvíja od konkrétnej pracovnej pozície.


Rozdiel v náborovom procese


Vzhľadom na to, že headhuteri a recruiteri sa zameriavajú na mierne odlišné oblasti a líšia sa aj svojim prístupom, tak vznikajú rozdiely aj v samotnom náborovom procese. Aby sme ich lepšie videli, tak si priebeh procesu v obidvoch prípadoch popíšeme krok za krokom.


Headhunting

  1. Firma kontaktuje personálnu agentúru alebo iný špecializovaný HR tím a odkomunikuje potrebu obsadenia pracovnej pozície. Pozícia nemusí byť ešte v ten moment voľná - keď firma vie, že sa súčasný zamestnanec chystá odisť, tak často začnú hľadať už v predstihu, hlavne ak sa jedná o rozhodujúcu pozíciu.

  2. Tím headhunterov dá dokopy súpis všetkých skúseností a znalosti, ktorými by mál ideálny kandidát disponovať. Úloha headhunterov je väčšinou obmedzená na jednu konkrétnu rolu - vyčlenia sa tí, ktorí sa vyznajú v potrebnej oblasti a majú potrebnú sieť kontaktov.

  3. Samotný proces vyhľadávania sa odvíja od pracovnej pozície. Tvorí sa zoznam ako pasívnych (zamestnaných) kandidátov, tak aj aktívnych (hľadajúcich zamestnanie), na základe ktorého sú následne kontaktovaní. Headhunteri sa môžu zúčastňovať rozličných konferencií a eventov, oslovujú spoločností a kruhy profesionálov s cieľom vzbudiť záujem.

  4. Keď máme dostatok záujemcov, tak začína výberový proces. Headhunteri komunikujú s externými aj internými profesionálmi z firmy klienta, často sa do procesu môže zapojiť aj vedenie.

  5. Po tom, čo padne finálne rozhodnutie, firma pošle oficiálnu ponuku práce zvolenému kandidátovi. Následne sa dokomunikujú všetky formality až k podpisu zmluvy.

Recruiting

  1. Firma kontaktuje personálnu agentúru alebo iný tím HR profesionálov s zoznamom aktuálne voľných pracovných pozícií. Následne personálna agentúra komunikuje s vedením alebo HR oddelením firmy s cieľom zistiť všetky potrebné detaily.

  2. Na základe požiadaviek firmy sa pre každú pozíciu vytvorí oficiálny pracovný inzerát.

  3. Recruiteri aktívne zdieľajú inzerát na vhodných pracovných a sociálnych platformách, s cieľom upútať záujem veľkého množstva vhodných kandidátov. Zároveň môžu priamo kontaktovať osoby zo svojej internej databázy.

  4. Nasleduje výberový proces, kedy záujemcovia o pozíciu absolvujú pohovory, môžu byť vyzvaní aj k preukázaniu svojich vedomostí a schopností.

  5. Posledným krokom je pracovný pohovor so samotnou firmou, na základe ktorého sa rozhodne pre konkrétne osoby, ktorým bude následne ponúknutá zmluva.

14 views0 comments

Comments


bottom of page