top of page

Berie nám umelá inteligencia prácu? Aký vplýv ma na trh?

Updated: Sep 5, 2023

Berie nám umelá inteligencia prácu? S touto otázkou sa stretávame v dnešnej dobe pomerne často. Realita je taká, že zároveň čo niektoré pracovné pozície zanikajú, vzniká potreba pracovnej sily niekde inde. Potreby trhu sa menia a ak držíme krok s dobou, tak sa nemáme čoho báť. Ako ovplyvňuje rozvoj umelej inteligencie trh práce a ako sa vysporiadať so zmenami?


V tomto článku sa dočítate:

· Aká je aktuálna situácia na trhu

· Aké pracovné pozície budú postihnuté AI

· Aká je nenahraditeľná vlastnosť ľudských pracovníkov

· Ako sa prispôsobiť zmenám

Vývoj umelé inteligencie (AI) v posledných rokoch prešiel neuveriteľným zrýchlením a prenikol do mnohých oblastí našich životov. Jednou z oblastí, ktorú ovplyvnil, je aj pracovný trh - s nástupom rôznych AI technológií sa vynorili otázky o tom, či umelá inteligencia berie ľuďom prácu a ako v skutočnosti ovplyvňuje zamestnanosť.


K tematike sa nedávno vyjadrila aj Medzinárodná organizácia práce (ILO), ktorá si nemyslí, že je pravdepodobné, aby generatívna umelá inteligencia dokázala úplne nahradiť väčšinu pracovných pozícií ľudí. Namiesto toho očakáva, že automatizuje určité časti pracovných povinností a tým uvoľní ľudí pre iné úlohy.


Vstup inteligentných systémov na pracovný trh v skutočnosti prináša mnoho výhod. Tieto technológie sú schopné automatizovať opakujúce sa úlohy, analyzovať veľké množstvá dát a robiť rýchle rozhodnutia na základe informácií. To môže znamenať efektívnejšiu a produktívnejšiu prácu, čo v konečnom dôsledku môže viesť k rastu ekonomiky a kvality života.


Aké pracovné pozície budú postihnuté AI?


Samozrejme netvrdíme, že zmena v pracovnej dynamike nebude mať za následok stratu pracovných miest v určitých odvetviach. Zmeny prinášané umelou inteligenciou nie sú vždy pozitívne, ale keď si to tak zoberieme, je to veľmi podobné iným inováciám v minulosti. Rovnako ako teraz, tak obavy vznikali aj pri zavedení montážnych liniek na začiatku 20. storočia alebo veľkých počítačov v 50. rokoch minulého storočia.


Podľa ILO budú zmenami najviac ovplyvnené kancelárske práce, kde sa, podľa štúdií, dá automatizovať zhruba štvrtina úloh. A obecne, najviac sú ohrozené práce s jasne definovanými úlohami a výsledkami. Dotkne sa to teda aj výrobných liniek, ktoré sú riadené robotmi a nepotrebujú ľudí na opakujúce sa úlohy. Rovnako aj v oblasti finančných alebo analytických služieb a technických oborov môžu algoritmy nahradiť pracovníkov pri vykonávaní určitých úloh. AI už dokáže analyzovať obrovské množstvo dát, interpretovať finančné trendy, analyzovať právne texty a dokonca diagnostikovať choroby s presnosťou porovnateľnou alebo lepšou ako ľudia.


Prekvapením pre niektorých môže byť správa, že umelá inteligencia dokáže postihnúť aj obory, ktoré zakladajú na kreativite. Technológie sa postupne učia a vyvíjajú a v dnešnej dobe už dokážu napísať pomerne schopný text, vygenerovať grafiku alebo navrhovať dizajny.


Ľudská interakcia sa nahradzuje ťažšie


Jedným z faktorov, ktorý zvyšuje hodnotu ľudských pracovníkov, je schopnosť empatie a komunikácie. Napriek tomu, že umelá inteligencia je schopná analyzovať dáta a vykonávať úlohy, často chýba schopnosť porozumieť emocionálnym aspektom ľudskej interakcie. To znamená, že pracovné pozície, ktoré vyžadujú empatiu a komunikáciu s klientmi, pacientmi alebo zákazníkmi, budú stále potrebovať ľudskú prítomnosť.


Ako sa prispôsobiť zmenám?


Síce nie všetci prídu o svoje pracovné miesta, ale pravdepodobne každý jeden obor bude aspoň sčasti ovplyvnený AI technológiami. Aby sme mohli čeliť výzvam a príležitostiam, ktoré umelá inteligencia prináša na pracovný trh, je dôležité investovať do vzdelávania a prispôsobovania sa zmenám. Umelá inteligencia môže byť naším partnerom, nie len konkurentom, ak ju dokážeme správne využívať.


V AI-centrickej ekonomike odrazu vzniká nová škála skills, ktoré sú vyžadované. To zahŕňa oblasť programovania, dátovej analýzy a práce s AI systémami. Vznikajú nové pracovné pozície, ktoré sú spojené s vývojom, údržbou a dozorom nad technológiami poháňanými umelou inteligenciou. Ľudia musia byť schopní pracovať s AI a vytvárať nové aplikácie a riešenia.


Zároveň je dôležité pracovať na svojich soft skills – zručnostiach v oblasti komunikácie, prezentácie, riadenia a pod. Ak sa niekto sám chová ako robot, prečo by ho robot nemohol nahradiť? Musíme ostať flexibilní, otvorení a empatickí. Vývoj umelej inteligencie je rapídny, ale ak nezostaneme pozadu, nemáme sa čoho báť!
7 views0 comments

Comments


bottom of page