top of page

Ako vyniknúť medzi ostatnými uchádzačmi

Hlásiš sa na množstvo pracovných pozícií, ale stále uprednostnia niekoho iného? Plávaš trhom práce a chceš poradiť, ako na to? Konkurencia môže byť intenzívna a každý uchádzač sa usiluje vyniknúť a zapôsobiť na potenciálnych zamestnávateľov. Kľúčom k úspechu je vedieť, kde a kedy sa správne prezentovať a my ti poradíme ako na to.

Viditeľnosť online aj offline


V dnešnej dobe je online prezentácia rovnako dôležitá ako osobná prezentácia. Prevažná väčšina uchádzačov o zamestnanie vyhľadáva pracovné ponuky na internete. Je to ta jednoduchšia cesta – stačí odoslať životopis z pohodlia domova. Zároveň však online svet predstavuje široké možnosti na zistenie si informácií o človeku, preto je potrebné si dávať pozor na to, čo zverejňujeme.


Samozrejme, recruiter si pravdepodobne nebude googliť naše meno alebo nás hľadať na Facebooku. Existuje množstvo platforiem, ktoré sa špecializujú priamo na pracovné ponuky, kde sa môžeme prezentovať svojim životopisom a jednou z najpopulárnejšou profesijnou sociálnou sieťou je aj LinkedIn (viac o LinkedIn profiloch v tomto článku).


Nestačí, že budeme mať najviac vyšperkované a premyslené životopisy a profily. Ak nebudeme aktívni, tak medzi ostatnými ľahko zapadnú. Aktivitou môže byť vedenie blogu, zdieľanie vhodných príspevkov, oslovovanie firiem a podobne. A nemusí sa to týkať iba online sveta – môžeme sa zúčastňovať firemných veľtrhov, dní otvorených dverí alebo workshopov a súťaží. Všetko sú to vecí, ktoré nás dostanú do povedomia firmy a na ktoré sa vieme následne odkázať na pracovnom pohovore.


Včasná a vhodná komunikácia


Správna komunikácia je dôležitá vždy a všade, ale obzvlášť sa nám hodí ovládať správne princípy na trhu práce a pri kontakte s recruitermi a zamestnávateľmi.


Jednou z najväčších chyb, ktorú robia uchádzači je zabúdanie na gramatiku a vhodný komunikačný štýl. Profesionálny jazyk ukazuje, že berieme možného zamestnávateľa a pracovnú pozíciu vážne a celkovo vytvára lepší dojem.


Podobne je to aj s reakciou na správy. Recruiteri si prechádzajú množstvo profilov a je ľahké sa medzi nimi vytratiť. Ak na komunikáciu s nimi reagujeme rýchlo a promptne, tak je väčšia šanca, že sa udržíme v ich povedomí. Zároveň môže byť vhodné sa občas pripomenúť alebo sa opýtať na spätnú väzbu, ale samozrejme, všetko s mierou.


Dostal/la som pozvánku na pohovor, čo teraz?


Pracovný pohovor je naša príležitosť ukázať, že sme tým najlepším kandidátom na pozíciu. Téme pracovných pohovorov sme sa podrobnejšie venovali v tomto článku.


Dôkladná príprava

Pred pohovorom sa oplatí si dôkladne preštudovať informácie o spoločnosti a o pozícii, o ktorú sa uchádzame. Zamestnávateľ určite ocení, ak budeme oboznámení s hodnotami jeho firmy a produktmi/službami, ktoré ponúka. Zároveň nechceme, aby nás niečo silno zaskočilo, preto je vhodné si pozrieť vzorové otázky, s ktorými sa ľudia bežne stretávajú na pohovoroch, a pripraviť si odpovede na nich. Ak vieme, že sa nás môžu spýtať na nejaké odborné znalosti, tak môže byť užitočným si potrebné oblasti aspoň zľahka prebehnúť a oprášiť si prípadne zabudnuté vedomosti.


Správny prvý dojem

My chceme dokázať firme, že my sme tí, ktorí majú najväčšiu motiváciu pre ňu pracovať a najviac zapadajú do kolektívu. Je veľmi dôležité, aby sme prišli 10 až 15 minút pred začiatkom pohovoru. Bude to nielen svedčiť o dôležitosti, ktorú pohovoru pripisujeme, ale získame tak aj možnosť aklimatizovať sa v neznámom prostredí, oboznámiť sa s pracoviskom, prípadne nadviazať konverzáciu s recruiterom alebo zamestnancami a spoznať sa trochu neformálnejšie.

Samozrejme, veľa robí aj vhodné oblečenie a správanie. Mali by sme pôsobiť slušne, otvorene a motivovanie, mať určitú mieru sebavedomia a zároveň uchovávať rešpekt voči firme a jej zamestnancom.


Pozitívna komunikácia

O svojich predchádzajúcich skúsenostiach, zručnostiach a ambíciách je vhodnejšie komunikovať v pozitívnom duchu. Keď hovoríme o predošlých pracovných miestach, tak je lepšie sa zamerať na to, čo sme sa naučili, čo nám to dalo a nie na to, v čom to zamestnanie bolo horšie. Negativita, kritika predošlého zamestnávateľa alebo kolegov môže pôsobiť neprofesionálne a zanechať zlý dojem. Zároveň, je vždy lepšie, keď nás zamestnávateľ bude vedieť asociovať s niečím pozitívnym.


Otázky na zamestnávateľa

Pohovor nie je len o tom, že odpovedáme na otázky. Je to tiež príležitosť zistiť viac o spoločnosti a o práci, o ktorú sa uchádzame. Je vhodné si pripraviť niekoľko otázok, ktoré ukážu náš záujem a entuziazmus. Môžeme sa opýtať na firemnú kultúru, budúce projekty alebo ako firma podporuje profesionálny rozvoj svojich zamestnancov.


Čo po pohovore?

Cestou z pohovoru môžeme mať zmiešané pocity. O rovnakú pozíciu sa môže uchádzať množstvo ľudí a ako máme my zistiť, či sme úspešne zapôsobili? Určite by sme nemali recruiterom vypisovať stále dookola a pýtať sa, či už sa zamestnávateľ rozhodol. Tým nič nevyriešime, iba znervóznime ľudí. Čo však môžeme spraviť, je ozvať sa po pohovore s prosbou o spätnú väzbu. Môžeme poďakovať za pohovor, vypichnúť, čo sa nám pozdávalo, potvrdiť náš záujem a poprosiť feedback na svoj prejav. Preukážeme tak svoje vlastnosti, ako je sebareflexia a zodpovednú prístup.

20 views0 comments

Comments


bottom of page