top of page

Ako si udržať work-life balance?


Už sa ti niekedy stalo, že si prišiel/la z práce domov a ešte hodiny rozmýšľal/a nad úlohami z práce? Pracuješ z domu a nevieš si usporiadať deň? Work-life balance, alebo rovnováha medzi prácou a osobným životom, je dôležitý aspekt, ktorý ovplyvňuje naše celkové zdravie a spokojnosť. V dnešnej dobe, keď sa hranice medzi prácou a voľným časom často stierajú, je udržiavanie tejto rovnováhy náročnejšie ako kedykoľvek predtým. Pripravili sme si niekoľko tipov, ako na to.

Jasné hranice medzi prácou a súkromím


Je dôležité si stanoviť jasné hranice medzi pracovným časom a časom, ktorý trávime mimo práce. Ak pracujeme z domu, je toto o to dôležitejšie. Môže to znamenať napríklad vytvorenie pracovného prostredia, ktoré je oddelené od ostatných častí nášho bývania, alebo nastavenie konkrétnych hodín, kedy pracujeme a kedy nie.


Je dôležité vedieť povedať "nie"


Povedať "nie" môže byť náročné, ale je to kľúčové pre udržanie work-life balance. Je dôležité pochopiť, že nie sme schopní splniť všetky požiadavky, a je v poriadku povedať "nie", keď sa cítime preťažení alebo keď práca začína ohrozovať naše zdravie alebo rodinný život. Obzvlášť pri firmách, ktoré fungujú remote môžu mať zamestnanci pocit, že musia reagovať na požiadavky 24/7 a je dôležité pochopiť, že sa jedná o zamestnanie ako akékoľvek iné a nechať priestor aj pre svoje súkromie.


Niekedy je lepšie vypnúť technológie


V dnešnej dobe je ťažké odpojiť sa od technológií, ale je to dôležité, hlavne ak sa jedná o remote prácu popísanú v predošlom odstavci. Čas bez obrazoviek a bez pocitu, že nám môže každú chvíľu prísť email alebo správa z práce prospeje mentálnemu zdraviu a utvorí určité hranice medzi zamestnaním a súkromím. Alternatívou môže byť založenie separátnych účtov alebo obstaranie zariadení výhradne pre činnosti týkajúce sa práce.


Netreba zabúdať na relax


Čas na relaxáciu a regeneráciu je kľúčovým. To môže znamenať cvičenie, meditáciu, čítanie, kreatívne koníčky, alebo strávenie času s rodinou a priateľmi. Tieto aktivity nám pomôžu odreagovať sa a znovu načerpať energiu.


Časová investícia do seba samého môže robiť zázraky a pomôcť aj pri následnom výkone v práci. Či už sa jedná o zdokonaľovanie svojich vedomosti a zručnosti alebo zameranie sa na mentálne zdravie, všetko to prispieva ako k celkovému lepšiemu pocitu zo seba, ale aj k väčšej motivácii a osobnému rozovju.


Vyvážená strava a fyzická aktivita


Správna výživa a pravidelná fyzická aktivita sú nerozlučnou súčasťou udržania rovnováhy v živote a sú kľúčové pre udržanie vitality a energie. Stres z práce môže mať za následok nezdravé stravovacie návyky, čo v dlhodobom horizonte môže viesť k zdravotným problémom. Zároveň sa významne znižuje celková výkonnosť, čo má priamy vplyv na našu produktivitu v práci aj v osobnom živote.


Fyzická aktivita je obzvlášť dôležitou pre tých, ktorí majú sedavý druh práce. V súčasnosti sa už nespočetné množstvo profesií vykonáva na počítačoch, a tak ľudia trávia celý deň usadení za stolom pred obrazovkou, čo vôbec neprispieva k ich mentálnemu ani fyzickému zdraviu. Je dôležité si robiť pauzy, ísť sa v rámci prestávok prejsť alebo si zacvičiť.


Organizácia a time management


Jedným z najdôležitejších aspektov je dobrá organizácia a plánovanie. Bez nich sa môže ľahko stať, že práca prenikne do nášho súkromia.


Môžeme napríklad vytvoriť harmonogram aktivít a úloh. Pomocou neho vieme potom rozdeliť svoj deň alebo týždeň na časové bloky určené pre konkrétne činnosti - či už je to práca, oddych, rodina, šport, alebo koníčky. Dobrým pravidlom je začať s najdôležitejšími a najnáročnejšími úlohami, keď máme najviac energie, a ponechať menej náročné činnosti na neskoršie hodiny.


Zároveň však musíme mať na pamäti, že aj najlepšie naplánovaný deň môže skončiť nepredvídanými prekážkami a výzvami. Preto je dôležité byť pružný a adaptovať sa na zmeny, nezabúdajúc na prioritizáciu úloh a zachovanie času na relax.Záverom, je dôležité pripomenúť, že ideálny pomer práce k súkromnému životu sa líši pre každého z nás. Pre niekoho to môže znamenať viac času stráveného s rodinou, pre iného zase viac času na seba samého a niekto naopak sa rad venuje pracovnej sfére aj ako hobby. Kľúčom je nájsť rovnováhu, ktorá nám najlepšie vyhovuje.

10 views0 comments

Comentários


bottom of page