top of page

Ako sa mení pracovný trh s príchodom nových technológii?

S príchodom nových technológií sa mení nielen spôsob, akým vykonávame činnosti, ale aj to, ako sa zamestnávame a pracujeme. V dnešnej dobe je pracovný trh veľmi dynamický a neustále sa mení, aby sa prispôsobil novým technológiám a potrebám zamestnancov a zamestnávateľov. Povieme si tie najaktuálnejšie informácie z pracovného trhu.

Jednou z najväčších zmien, ktoré priniesli nové technológie, je zvýšená automatizácia. Robotika, umelá inteligencia a strojové učenie umožňujú strojom a počítačom vykonávať čoraz viac práce, ktorú kedysi robili ľudia. V dôsledku toho niektoré pracovné miesta sa stávajú zastaranými a zanikajú, ale na druhu stranu sa však otvárajú nové pracovné príležitosti. Týkajú sa najmä oblastí, kde je potrebné zvládnuť zložitejšie úlohy, ktoré vyžadujú ľudskú interakciu a kreativitu. Príkladom môžu byť pozície v oblasti softvérového inžinierstva, dizajnu alebo marketingu.


Zmeny na pracovnom trhu prebiehajú pomerne rýchlo a odrážajú aktuálnu situáciu v oblasti vedy a technológií a je dôležité sledovať a prispôsobovať sa týmto zmenám a neustále sa vzdelávať, aby sme boli konkurencieschopní na trhu práce. Je čoraz väčší dopyt po digitálnym zručnostiam a tie manuálne už často kvôli automatizácii odchádzajú do úzadia. Kým kedysi boli digitálne zručnosti len príjemným doplnkom, dnes sú nevyhnutnou súčasťou väčšiny pracovných pozícií. Zamestnávatelia vyžadujú zamestnancov, ktorí majú schopnosť spravovať dáta a využívať online nástroje.


Príkladmi najvyhľadávanejších „hard skills“ (manuálnych, technických a digitálnych zručností) pre rok 2023 sú:

Programovacie a značkovacie jazyky, cloudové technológie, umelá inteligencia, IotT, blockchain technológie, dátová analýza, copywriting, pokročilá znalosť cudzích jazykov, project management, atď.


Samozrejme „hard skills“ nie sú všetko – vzhľadom na to, že veľa manuálnych činnosti za nás môže vykonať stroj alebo počítač, tak sa oveľa viac prihliada na „soft skills“. Príkladmi najvyhľadávanejších zručností v tejto oblasti sú:

Problem solving, tímová práca, emocionálna inteligencia, prispôsobivosť, time management, komunikácia, kreativita, schopnosť viesť tím, atď.


Ďalšou zmenou, ktorú nové technológie prinášajú, je zvýšená flexibilita pri práci. Vďaka cloudovým technológiám a online nástrojom môžu zamestnanci pracovať z akéhokoľvek miesta na svete, čo umožňuje vznik nových pracovných modelov, ako napríklad home office alebo práca na diaľku. Tento trend je obzvlášť dôležitý pre mladšiu generáciu, ktorá vyžaduje väčšiu flexibilitu a rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.


Okrem toho, nové technológie prinášajú aj zmenu v zamestnaneckých benefitoch a pracovných podmienkach. Zamestnávatelia sa snažia prilákať a udržať si talentovaných zamestnancov ponukou moderných trendov, ako sú flexibilné alebo skrátené pracovné hodiny, online vzdelávacie kurzy a wellness programy. To všetko zlepšuje kvalitu pracovného života a zvyšuje angažovanosť zamestnancov.


V neposlednom rade, nové technológie prinášajú aj zmenu v samotnom vzdelávaní a odbornej príprave. S nástupom online portálov a virtuálnych tried sa vzdelávanie stáva prístupnejším a flexibilnejším, a teda aj efektívnejším. To, že niečo neovládame už dávno neznamená, že si hneď musíme podať prihlášku na vysokú školu alebo cestovať na kurzy, veľké množstvo skills sa už môžeme naučiť v online prostredí z pohodlia domova.

7 views0 comments

コメント


bottom of page