top of page

Na co se dívají firmy při výběru zaměstnance?

Je mnoho faktorů, na základě kterých se firma rozhodne pro konkrétního uchazeče a ne vždy to musí být výše dosaženého vzdělání nebo množství zkušenosti. Existuje poměrně velké množství vlastností a detailů, kterých si firma nebo personalista všímá a my si povíme některé z nich.

Co jsou například hard skills a soft skills a jaké z nich vyhledává zaměstnavatel? Více se dozvíš v článku.


Kompetence vs zručnosti


Když se personalista nebo samotná firma dívají na profil uchazeče o zaměstnání, tak je zajímají jeho zručnosti a kompetence. Někdo by řekl, že se jedná o jedno a totéž, ale je v tom poměrně závažný rozdíl. Zručnosti jsou specifické schopnosti získané vzděláváním, školením a zkušenostmi, které jsou potřebné k tomu, aby zaměstnanec práci vykonával dobře. Kompetence se definují o něco obtížněji. Jsou to obecněji charakterizované chování a znalosti, které mu mohou pomoci uspět v úloze.


Zatímco obě jsou kriticky důležité pro dosažení úspěchu na určité pozici, kompetence komplikují proces přijímání zaměstnanců, protože je je obtížnější, ne-li nemožné, kvantifikovat. Zručnosti jsou většinou to, co zaměstnavatel vyčítá ze životopisu, případně praktických úkolů, které zadá uchazeči. Kompetence jsou naopak to, co se zaměstnavatel snaží usoudit z chování a prezentování zaměstnance na pracovním pohovoru.


Vzdělání je důležité, zkušenosti cennější


Vzdělání je důležitým faktorem, protože určuje, zda je kandidát kvalifikován pro danou pozici a zda se vyzná v dané oblasti. Zároveň je stále více případů, kdy na pohovor přijde někdo s nižším dosaženým vzděláním, ale s bezkonkurenčními dovednostmi a zkušenostmi. Firmy nepotřebují někoho, kdo bude umět teorii, ale někoho, kdo ji bude umět uplatnit v praxi, proto se dívají v první řadě na praktické skills.


Znamená to, že čerstvý absolvent nemá šanci? To netvrdíme. Skills neznamená jen to, kolik předchozích zaměstnání měl kandidát. Mohou to být soutěže, akce, do kterých se zapojil, projekty, které mohou být také vytvořeny v rámci školy. Proto, pokud se člověk věnuje grafice, tak se doporučuje průběžně tvořit portfolio, pokud se člověk věnuje programování, tak přidávat projekty na GitHub.


Další položkou, která stojí za zmínku, ať už v rámci životopisu nebo na pohovoru jsou brigády. Někteří si myslí, že je to nadbytečné, ale naopak, i to patří mezi zkušenosti, které lze uvést a rozhodně to pak vypadá lépe než prázdný životopis. Samozřejmě, větší váhu mají brigády v oboru, ale ani ty mimo něj nejsou k zahození. Mohou být důkazem jiných vlastností uchazeče a mohou například svědčit o jeho soft skills.


Proč jsi odešel z předchozího zaměstnání?


Ve většině případů si firma hledá zaměstnance na delší dobu. Nechce někoho, kdo jim po měsíci odejde nebo někoho, o kom časem zjistí, že jí vůbec nevyhovuje. Právě proto se často na pohovoru ptá na předchozí zaměstnání a proč uchazeč už nepracuje tam.


Pokud je v životopisu uvedeno mnoho zaměstnání za sebou, může to být horší, než kdyby tam bylo pouze jedno, ale trvající dlouho. Velký počet krátkodobých zaměstnání může vyvolat pocit nestability, vždyť co když i tuto pracovní pozici vnímá jen jako další zastávku.


S cílem vyhnout se takovým otázkám je dobrou praxí přidávat recenze od předchozích zaměstnavatelů.


Klíčové soft a hard skills


Skills, které zaměstnavatel vyhledává, se z velké části odvíjejí od konkrétní pracovní pozice - hlavně, co se týče těch hard skills. Jsou však stanoveny určité obecné dovednosti a kompetence, které uvidíme ve většině inzerátů nebo které jsou zásadním hodnotícím kritériem u zaměstnavatelů.


Nebudeme zde zmiňovat organizační schopnosti, týmovost nebo komunikativnost. Toto jsou skills, které jsou zapotřebí vždy a většina z nás si umí představit, co znamenají. Zaměříme se spíše na kompetence a dovednosti, které jsou vyhledávány právě v posledních letech a odpovídají aktuálním trendům na trhu práce.


Vzhledem k rychlému vývoji technologií ve světě jsou na trhu práce vyhledávaní lidé, kteří jdou s dobou, umí se rychle přizpůsobit novému prostředí, novým pracovním programům a nástrojům. Stále více se přihlíží k kreativnosti a otevřené mysli, strategickému myšlení, schopnosti rozvíjet a komunikovat své nápady. Manuální práci už v dnešní době můžeme z velké části automatizovat, proto jsou v popředí spíše skills jako je problém solving nebo analytické schopnosti.


Sebevědomí jako silná zbraň


Ne nadarmo se říká, že člověk se musí na pohovoru "prodat". Uchazeč, který působí uspořádaně, na kterém je vidět, že ví o čem mluví a že je sebou jistý, hned utkví v paměti. Pokud se umí dobře odprezentovat, znamená to, že by uměl dobře odprezentovat i firmu, a to je něco, co se hodí vždy. Ukazuje to, že uchazeč má vůči sobě respekt a umí za sebe zodpovídat a tím pádem i podat kvalitnější výkon v práci.


Samozřejmě, ani se sebevědomím to není třeba přehánět. Člověk, který působí příliš sebevědomě, až to vypadá jako drzost, evokuje spíše negativní pocity. Jsou profese, kde se to může hodit, ale ve většině případů to jen umí pokazit morálku na pracovišti a takový člověk nepůsobí jako dobrý týmový hráč ani spolupracovník.


Sebevědomí je tedy silná zbraň, ale přeroste-li do arogantnosti, tak se snadno stane dvousečnou. Proto je dobře stanovit úroveň sebevědomí ještě před pohovorem a nezapomínat na asertivitu.

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page