top of page

Jaké jsou odvodové a daňové podmínky v roce 2023?

Daňová přiznání za rok 2022 jsou již podána, pro letošní rok se však podmínky budou měnit. Rok 2023 přináší menší změny ve výši odvodů a daní a proto jsme si pro vás připravili přehled toho, co všechno se pro nás změnilo a na jaká data bychom neměli zapomenout.Změny pro rok 2023 se týkají zejména OSVČ, ale přehled by měli mít i ti zaměstnáni na hlavní pracovní poměr, změní se pro ně totiž výše nezdanitelné části základu daně.


Proč došlo ke změně?


Výše odvodů se těsně odvíjí od průměrné měsíční mzdy zaměstnanců. Průměrná měsíční mzda pro rok 2023 se po zaokrouhlení na celé Kč nahoru odhaduje na 40 324 Kč (483 888 Kč ročně), a tak se v závislosti na ní změnily i výše minimálních a maximálních záloh pro OSVČ. V letošním roce činí průměrná mzda 38 911 Kč.


Jaké jsou nové podmínky pro zaměstnance na HPP?


Odvody:

Jelikož má zaměstnanec fixně stanovené procento, které se z platu odpočítává na pokrytí odvodů, tak se podmínky pro rok 2023 příliš nezměnily. Celkově zaměstnavatel za zaměstnance zaplatí odvody ve výši 34 % jeho hrubé mzdy a přímo zaměstnanci srazí z hrubé mzdy 11 %.

Sociálna poisťovňa

Zdravotná poisťovňa

Zamestnávateľ

25 %

9 %

Zamestnanec

6,5 %

4,5 %


Dane:

Výše nezdanitelné části základu daně - slevy na poplatníka v roce 2023 zůstává stejná jako v roce 2022. Výše je stejná - 30 840 Kč na rok (měsíčně 2570 Kč).

Základ daně lze snížit i o nezdanitelné části na manželku nebo manžela, důchodové spoření nebo o daňový bonus na dítě. Dají se uplatnit aj slevy na studenta, držitele průkazu ZTP/P nebo sleva na invaliditu.


Sazby daně z příjmu se pro rok 2023 nemění, stále je to 15 % a 23 %. Mění se však horní pásmo pro 15-procentní daň, které představuje čtyřnásobek průměrné mzdy. Ta se v roce 2023 zvýšila, a tak je měsíční horní hranicí 161 296 Kč (40 324 Kč*4), přičemž v loňském roce to bylo 155 644 Kč. Ročně to tedy nyní vychází na 1 935 552 Kč.


Jaké jsou nové podmínky pro OSVČ?


Odvody:

Naopak, výška odvodov pre SZČO sa mierne zmenila. V tomto prípade sa počíta z nášho vymeriavacieho základu. Roční vyměřovací základ pro živnostníka se vypočítá jako 50 % z částky rozdílu mezi příjmy a výdaji potřebnými k dosažení, zajištění a udržení příjmů ze samostatné výdělečné činnosti.


Obecně z vyměřovacího základu zaplatíme 29,2 % sociální pojišťovně a 13,5 % zdravotní pojišťovně. Pro vyměřovací základ a tím pádem i pro výše odvodů jsou zároveň stanoveny určité minimální a maximální hranice.


Minimální měsíční vyměřovací základ SSVČ pro rok 2023 je určen sazbou 50 % z částky průměrné mzdy 40 324 Kč, tedy činí 20 162 Kč. Minimální záloha na zdravotní pojištění se počítá jako 13,5 % z něj a pro rok 2023 vychází na částku 2 722 Kč. Minimální záloha na sociální pojištění SSVČ se počítá ze čtvrtiny průměrné mzdy a pro rok 2023 to vychází na 10 081 Kč (40 324 Kč/4). Vezmeme-li si 29,2% z této částky o zaokrouhlení na celá čísla směrem nahoru nám vyjde 2944 Kč.


Maximální vyměřovací základ je nastaven na 4násobek celkové průměrné mzdy. V roce 2023 proto činí 161 296 Kč (40 324 Kč*4) měsíčně, tedy 1 935 552 Kč na rok. Sociální pojišťovně tedy měsíčně nezaplatíme více než 47 099 Kč (29,2% z 161 296 Kč). Maximální hranice pro odvody zdravotní pojišťovně se již od 1.1.2012 nestanovují.


Dane:

Výše daně z příjmu se odvíjí od daňového základu. Ten představuje příjmy výrazně snížené o nezdanitelnou část základu daně a výdaje. Živnostníci mohou uplatnit buď skutečné daňové výdaje, tedy náklady, které jim za rok vznikly v souvislosti s podnikáním, nebo paušální výdaje, které představují procento z příjmů. To znamená, že OSVČ nemusí vykazovat žádné skutečné výdaje a přitom si odečte 60 % ze zdanitelných příjmů, maximálně však do výše 1 200 000 Kč. Kromě toho se do výdajů počítají i odvody do sociální a zdravotní pojišťoven ve výši, v jaké je živnostník skutečně zaplatil.


Výše nezdanitelné části základu daně - slevy na poplatníka v roce 2023 zůstává stejná jako v roce 2022. Výše je stejná - 30 840 Kč na rok (měsíčně 2570 Kč).

Základ daně lze snížit i o nezdanitelné části na manželku nebo manžela, důchodové spoření nebo o daňový bonus na dítě. Dají se uplatnit aj slevy na studenta, držitele průkazu ZTP/P nebo sleva na invaliditu.


Sazby daně z příjmu se pro rok 2023 nemění, stále je to 15 % a 23 %. Mění se však horní pásmo pro 15-procentní daň, které představuje čtyřnásobek průměrné mzdy. Ta se v roce 2023 zvýšila, a tak je měsíční horní hranicí 161 296 Kč (40 324 Kč*4), přičemž v loňském roce to bylo 155 644 Kč. Ročně to tedy nyní vychází na 1 935 552 Kč.


Paušální daň:

Pro ty, kteří platí paušální daň, jednotnou měsíční částku, která obsahuje platbu na daň z příjmu a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, nastanou drobné změny.

V roku 2023 sa paušálna daň rozdelí na 3 pásma.


Ti, jejichž výdělky nepřekročí 1 000 000 Kč, mohou platit paušální daň ve výši 6 208 Kč. Skládá se z 1,15násobku minimální zálohy na zdravotném pojištění, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně z příjmu ve výši 100 korun. Dohromady je to tedy 6 208 Kč.


Druhé pásme je do výše 1 500 000 Kč a zaplatíme paušální daň 16 000 Kč. Třetí je do 2 000 000 Kč a výše dani je v tomto případě 26 000 Kč.4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page